1. Klauzula dla Klientów
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-060 Prószków w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres e-mail:k.kisiel@al-chem.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie usług na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy prefabrykacji lub/i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy prefabrykacji lub/i dostawy towaru.
 2. Klauzula dla Kontrahentów / Zleceniobiorców i dostawców
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-060 Prószków w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się skontaktować poprzez e-mail na adres e-mail: k.kisiel@al-chem.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 3. Klauzula do formularza kontaktowego
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-060 Prószków w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres e-mail: k.kisiel@al-chem.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia.
 4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-060 Prószków w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres e-mai: k.kisiel@al-chem.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, podmioty przetwarzające,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub okres tej i przyszłych rekrutacji, w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana oferty pracy w procesie rekrutacyjnym.
 5. Klauzula marketing
  Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-
  060 Prószków w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres e-mail: k.kisiel@al-chem.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania materiałów marketingowych/handlowych: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jako usprawiedliwionego interesu administratora, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować barkiem możliwości przesłania materiałów marketingowych.